Quen Somos


logo fegatur

Coa denominación de “Federación Galega de Turismo Rural” (FEGATUR) constituise en Pontedeume, o día 21 de xullo de 2003, unha organización de natureza asociativa e sen ánimo de lucro, ó amparo do disposto no artigo 22 da Constitución Española, a Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e demáis disposicións vixentes.

Esta Federación pretende prestar servizos ós seus asociados, englobando as Asociacións locais ou comarcais, ó igual que fomentar o turismo  rural en todo o territorio autonómico servindo como referente para o desarrollo de actividades turísticas no medio rural.

Porqué facerme socio??

Se tes un aloxamento de turismo rural ou unha asociación podes entrar a formar parte da federación como socio/a. Fegatur é a voz que representa o turismo rural dentro do Clúster de Turismo, ente que xestiona todo o relacionado en materia de turismo coa Administración e aglutina ó 80% do sector turístico de Galicia.

 

Os servizos que ofrecemos os socios son:

1. Seguro de Responsabilidade Civil gratuito, ca opción de contrato de póliza de seguro multirisco empresarial.

2. Inclusión gratuita na Central de Reservas de Turismo Rural de Galicia

3. Asesoramento legal e administrativo en temas relacionados co turismo rural de Galicia

4. Información e tramitación de axudas e subvencións convocadas pola Administración; así como subvencións para o desenvolvemento do sector a través de accións integrais (IGAPE, AGADER, etc)

5. Promoción do aloxamento e as súas ofertas a través dos nosos canles de venta.

6. Adquisición gratuita (se tes licencia de TR) do programa Ruralgest para a Xestión do aloxamento, reservas online e facturación. Se tes outra licencia, prezo especial!

7. Participación en todolos programas e proxectos de comercialización realizadas pola Federación; como Bonos Regalo, Outono gastronómico, Primavera activa, Geocaching…

8. Representación nas principais ferias de Turismo,  como FITUR, INTUR, TUREXPO, AGROTUR, WORLD TRAVEL MARKET en Londres, ITB en Berlín…

9. Posibilidade de participar en negocios con Tour operadores nas Workshop organizadas polo Clúster de Turismo.

10. Beneficiarte de acordos ou convenios que establecemos con empresas.

ou Calquer negociación conxunta que os socios precisen…

Como facerme socio?

Para darte de alta como socios consulta: http://fegatur.hl780.dinaserver.com/socios/